Prezentacja

W ramach prezentacji przedstawiono filozofię modelu energetyki prosumenckiej przez analogię do systemu zaopatrzenia w ciepło. Podkreślono, że głównym motorem popularyzacji tego modelu jest rewolucja technologiczna.