Pięć lat energii odnawialnej w gminie Polkowice - osiągnięcia i dalsze plany