Zaproszenie

Jak co roku zapraszamy na Forum Ekoenergetyczne do Polkowic. Przed nami szósta edycja tego wydarzenia która tym razem będzie miała nieco inną formułę niż poprzednie spotkania. Zmianie ulega miedzy innymi termin - z drugiej połowy września na pierwszą połowę października.

Chcielibyśmy, aby w tym roku znacznie bardziej zainteresować i zaktywizować lokalną społeczność. Rezygnujemy z tematyki dotyczącej problemów branżowych i krajowych na rzecz spraw, które dotyczą Polkowic i regionu Zagłębia Miedziowego. Pragniemy zwrócić uwagę na wdrożenia z zakresu ekoenergetyki, które na tym terenie się dokonały i pokazać osiągnięcia samorządu na polu przyjaznej dla środowiska realizacji zadań własnych. Dobre przykłady zasługują na pochwałę.
Nie rezygnujemy z, a wręcz zwiększamy wagę, wątków edukacyjnych. To w szkołach, na wszystkich poziomach kształcenia, wykuwane jest nasze jutro. Pragniemy motywować i wspierać wiedzą zarówno uczniów jak i nauczycieli. Zaplanowaliśmy warsztaty edukacyjne dotyczące wybranych zagadnień ekoenergetyki dla szkoła podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, studentów i nauczycieli. Poza tym, w ramach tzw. "seminarium autobusowego" proponujemy młodzieży wymianę doświadczeń pomiędzy Opolem a Polkowicami w ramach dni otwartych Centrum Kształcenia Praktycznego.
Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do programu EkoForum

Historia

Pierwsze Forum odbyło się w Polkowicach w dniach 25-27 września 2009 roku. Było to największe w tamtym czasie spotkanie środowiska ekoenergetyki i rolnictwa energetycznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich środowisk zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, zarówno organizacje biznesowe jak i naukowcy, stowarzyszenia branżowe itp. Istotnym novum forum był udział przedstawicieli samorządów lokalnych i rolników zainteresowanych produkcją biomasy lub inwestycjami w OZE.

Formuła Forum realizowała się w trzech równoległych blokach: warsztaty dobrych praktyk, na których przedstawiono praktyczne aspekty i doświadczenia już zrealizowanych inwestycji w obszarze ekoenergetyki, konferencja Nauka i Praktyka poświęcona problematyce OZE oraz cykl paneli dyskusyjnych o tematyce ekoenergetycznej oraz możliwościach i barierach rozwoju w Polsce energetyki opartej o źródła odnawialne.

Dziś, u progu szóstej edycji Forum, nie sposób nie zauważyć zmian jakie w mikroregionie się dokonały w zakresie popularyzacji ekoenergetyki. Z duma możemy powiedzieć, że nasza misja miała sens i warto było podejmować wysiłki, mimo że nie zawsze spotykaliśmy się ze zrozumieniem czy zainteresowaniem. Wciąż jest wiele do zrobienia ale dziś Polkowice są już znaczącym Partnerem w dialogu na rzecz popularyzacji ekoenergetyki w kraju, a nie słuchaczem, który chce się upewnić czy ten kierunek ma sens.

Organizatorzy

Forum Ekoenergetycznego jest organizowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks oraz Burmistrza Polkowic.

Deklaracja Polkowicka

Fundamentem przyszłych spotkań środowiska krajowej ekoenergetyki jest przyjęta przez uczestników Polkowicka Deklaracja Ekoenergetyki, stanowiąca najbardziej syntetyczny manifest programowy Forum. Pierwszym uczestnikiem Forum, który podpisał Deklarację był prof. Jerzy Buzek.

Terminy i program

Seminarium autobusowe

9 - 10 października 2014

9X wyjazd do Opola na dzień otwarty Centrum Kształcenia Praktycznego | Festiwal Ekoenergetyki w Opolu

10X przyjazd grupy z Opola do Polkowic.

dowiedz się więcej


Forum Ekoenergetyczne w Polkowicach

10 października 2014.

Edukacja ekologiczna - wyklady dla szkół podstawowych, dla gimnazjum, dla szkół średnich i warsztaty dla nauczycieli.
Polkowickie doświadczenia ekoenergetyczne - seminarium samorządowe dotyczące gospodarki odpadami, przegląd materialnych efektów EkoForum w regionie oraz Deklaracja Polkowicka na co dzień.
Energetyka prosumencka - wykład wprowadzający oraz szkolenie pt. "Eksploatacja małoskalowych źródeł wytwórczych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej", po odbyciu którego zainteresowani będą mogli przystąpić do egzaminu na uprawnienia energetyczne E1 punkt 1 i 2 w zakresie obsługi.
Targi - prezentacja oferty lokalnych firm oferujących produkty i usługi z zakresu ekoenergetyki