Wydawnictwo pokonferencyjne materiałów z Forum Ekoenergetycznego

Występujących w ramach Forum mówców zapraszamy do przesłania swojego wystąpienia w postaci artykułu. Nadesłane referaty poddajemy recenzji i publikujemy co dwa lata w postaci ksiazki pod tytułem "Energetyka alternatywna. Wybrane zagadnienia". Redaktorem wydawnictwa jest prof. zw. dr hab. inz. Jan Popczyk.

Energetyka alternatywna. Rok 2011

Energetyka alternatywna 2011 okładka


Pobierz całą publikację Energetyka Alternatywna 2011 skompresowaną w formacie 7z.

Kliknij na poszczególne części, aby otworzyć odpowiedni fragment publikacji:

Wstęp i spis treści
część 1 - spis referatów
część 2 - spis referatów
część 3 - spis referatów
część 4 - spis referatów

Energetyka alternatywna. Zagadnienia wybrane. Rok 2013

Energetyka alternatywna 2013 okładka


Pobierz całą publikację Energetyka Alternatywna 2013 skompresowaną w formacie 7z.

Kliknij na poszczególne części, aby otworzyć odpowiedni fragment publikacji:

Wstęp i spis treści

część 1 - spis referatów

część 2 - spis referatów