Wprowadzenie

Hasłem przewodnim tej edycji Forum była "Energetyka przyszłości – przyszłość energetyki". Impreza odbywała się od 12 do 13 września 2013r.

Program

Program V Forum Ekoenergetycznego

Pobierz plik PDF

Laureaci Statuetki Zielonego Feniksa

1. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki: Dariusz Bliźniak – Prezes Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

2. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych: Piotr Rudyszyn, Dyrektor Techniczny w4e Centrum Energii Wiatrowej oraz PRO-VENT Systemy Wentylacyjne Krzysztof Ćwik

3. Za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki Statuetkę otrzymali: Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu oraz Instytut Energii Sp. z o.o. z Olsztyna

4. Nagroda za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki: Burmistrz Polkowic Wiesław Wabik oraz KGHM Polska S.A.

Kapituła wyróżniła także p. Jerzego Ziorę i Andrzeja Zięcinę