Wprowadzenie

Pierwsze Forum odbyło się w Polkowicach w dniach 25-27 września 2009 roku. Było to największe w tamtym czasie spotkanie środowiska ekoenergetyki i rolnictwa energetycznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich środowisk zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, zarówno organizacje biznesowe jak i naukowcy, stowarzyszenia branżowe itp. Istotnym novum forum był udział przedstawicieli samorządów lokalnych i rolników zainteresowanych produkcją biomasy lub inwestycjami w OZE.

Formuła Forum realizowała się w trzech równoległych blokach: warsztaty dobrych praktyk, na których przedstawiono praktyczne aspekty i doświadczenia już zrealizowanych inwestycji w obszarze ekoenergetyki, konferencja Nauka i Praktyka poświęcona problematyce OZE oraz cykl paneli dyskusyjnych o tematyce ekoenergetycznej oraz możliwościach i barierach rozwoju w Polsce energetyki opartej o źródła odnawialne.

Więcej informacji można przeczytać » tutaj «

Polkowice stolicą ekoenergetyki? - artykuł w Czystej Energii o I Forum Ekoenergetycznym.

Deklaracja Polkowicka

Polkowicka Deklaracja Ekoenergetyki
Pobierz plik PDF

Galeria zdjęć

Zobacz fotografie z 2009

Imprezy towarzyszące


Pobierz ulotkę

Laureaci nagrody „Zielonego Feniksa” 2009

  • Nagroda za zasługi w wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki: Zespół Redakcyjny Miesięcznika „Czysta Energia”
  • Nagroda za zasługi w wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych w Grudziądzu
  • Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych: Bibianna i Grzegorz Pojdowie
  • Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych: Wodel Sp. z o.o. Nowa Sól
  • Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki: Zespół Badawczy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Prof. dr hab. inż. Stefan Szczukowski, Prof. dr hab. inż. Józef Tworkowski, Dr hab. inż. Jerzy Przyborowski, prof. UWM , Dr inż. Mariusz Stolarski
  • Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki: mgr inż. Ludwik Latocha