VI Forum Ekoenergetyczne

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks" serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom oraz uczestnikom VI Forum Ekoenergetycznego w Polkowicach. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Burmistrza Polkowic Wiesława Wabika i Sponsorów, bez których impreza nie mogłaby się odbyć. Od pierwszej edycji Forum aż do tegorocznej jak zwykle mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz KGHM Polska Miedź S.A. - bardzo dziękujemy za tę długoterminową współpracę.
Dziękujemy również wszystkim Współorganizatorom, Patronom Medialnym i Honorowym oraz Wolontariuszom, którzy zaangażowali swój czas i zdolności na rzecz wsparcia naszej inicjatywy.